Santa Marta, 24 ottobre 2017 / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO