Santa Marta, 13 ottobre 2017 / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO