Ambrogio Damiano Achille Ratti e Józef Klemens Piłsudski - Foto © Narodowe Archiwum Cyfrowe [Public domain]